Μηχανή αποκατάστασης ψυκτικών ουσιών εναλλασσόμενου ρεύματος

Αυτοκίνητη μηχανή αποκατάστασης ψυκτικών ουσιών, μηχανή επαναφορτίσεων αποκατάστασης εναλλασσόμενου ρεύματος, Μηχανή αποκατάστασης ψυκτικών ουσιών αυτοκινήτων.