Αυτόματη επίπεδη μηχανή μετάδοσης

αυτόματη επίπεδη μηχανή μετάδοσης, επίπεδος εξοπλισμός μετάδοσης, ρευστή μηχανή ανταλλαγής μετάδοσης.