Κοινός προσομοιωτής ελεγκτών σιδηροδρομικών συστημάτων

κοινός προσομοιωτής δοκιμής εγχυτήρων ραγών, εξοπλισμός δοκιμής εγχυτήρων καυσίμων, κοινά διαγνωστικά εργαλεία diesel ραγών.