Κοινή τράπεζα δοκιμών σιδηροδρομικών

κοινός εξοπλισμός δοκιμής diesel ραγών, Κοινό πεδίο δοκιμών εγχυτήρων ραγών, εξοπλισμός ελεγκτών εγχυτήρων diesel.