καθαρίζοντας μηχανή συστημάτων καυσίμων

καθαρίζοντας μηχανή άνθρακα μηχανών, καθαρίζοντας μηχανή άνθρακα αυτοκινήτων, μηχάνημα καθαρότερα έγχυσης καυσίμου.