αυτοκίνητη μηχανή αποκατάστασης εναλλασσόμενου ρεύματος

ανακύκλωσης μηχανή επαναφορτίσεων αποκατάστασης εναλλασσόμενου ρεύματος, αυτοκίνητος εξοπλισμός υπηρεσιών κλιματισμού, αυτόματη μηχανή αποκατάστασης εναλλασσόμενου ρεύματος.